Tag Archives: 123 MẸO CHỮA BỆNH VẶT THƯỜNG GẶP

123 MẸO CHỮA BỆNH VẶT THƯỜNG GẶP

123 MẸO CHỮA BỆNH VẶT THƯỜNG GẶP

1. Ngủ chảy nước dãi làm sao? Tăng cường đi bộ, khoai lang ăn nhiều 2. Nghiến răng khi ngủ, nóng gan thôi mà Đỗ đen nấu cháo, ta hay ăn vào 3. Ngủ hay mộng mị chẳng yên Tay đặt lên bụng, thế nằm thẳng ngay 4. Đi bơi chân bị chuột rút đừng […]